Інформація про центр

 

Новоград-Волинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення  у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

          Основною метою діяльності районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є  сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

          

Основними завданнями  РЦСССДМ є:

- участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації;

- створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;

- залучення громадськості до проведення роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

В районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді створені та функціонують наступні спеціалізовані формування:

- служба соціальної підтримки сімей;

- служба супроводу неповнолітніх та молоді, які звільнились з місць позбавлення волі та умовно засуджені; 

- мобільний консультаційний пункт соціальної роботи;

- консультаційний пункт при пологовому відділенні та кабінеті планування сім’ї;

- школа волонтерів;

- студентський консультаційний пункт.

 

 


ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ КАРТОК НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

 

 

 

 

 

Новоград-Волинський районний центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

11700 м. Новоград-Волинський вул. Шевченка, 16 к.80 тел.2-04-02 електронна пошта nvrscccdm@ukr.net прийомні години 08.00 до 17.00, обід 12.00-13.00

Назва послуги: ПСИХОЛОГІЧНА.

Зміст послуги: надання консультацій з питань психологічного здоров’я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, сприяння в адаптації дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, до нової сім`ї та сім`ї до дитини, у створенні належного психологічного клімату, для якого характерними є повага, любов, турбота, емоційні зв’язки; сприяння в запобіганні виникненню непорозумінь та конфліктів між членами сім`ї; сприяння у формуванні у дитини почуття власної гідності, адекватної самооцінки, самосвідомості, самостійності, громадянської позиції; мінімізації негативних наслідків попередніх травм; надання методичних порад .

Форма надання соціальної послуги: денна .

Термін надання соціальної послуги: не визначено (за потребою) .

Соціальні групи: сім’ї з дітьми, особи, які перебувають у складних життєвих обставинах .

Умови надання соціальної послуги: безоплатно, за планом, складеним у центрі .

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: ---------------------

Правові підстави для надання соціальної послуги: ЗУ «Про соціальні послуги» (від 19.06.2003 р. №966- IV) , ЗУ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (від 21.06.2001 р. №2558- III).

Підстави для відмови: перебування клієнта в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, відмова клієнта від надання соціальних послуг.Назва послуги: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА.

Зміст послуги: виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, залучення до роботи різноманітних закладів; забезпечення доступності відповідних освітніх послуг для дітей з вадами розумового або фізичного розвитку шляхом індивідуального навчання; просвітницька робота щодо всебічного і гармонійного розвитку дитини; особливостей розвитку сім`ї та сімейних стосунків; навчання батьків ефективним методам виховання без покарання, мобілізації власних ресурсів сім`ї для вирішення проблем у подальшому; допомога батькам у здійсненні статевого та гендерного виховання; допомога у розв’язанні конфліктних ситуацій сімейного виховання; здійснення моніторингу захисту дитини від жорстокого поводження та насильства; педагогічне консультування з питань розв’язання педагогічних проблем сім`ї та її членів; влаштування дитини у дитячий садок; на професійне навчання; запрошення дітей та їхніх батьків на розважальні заходи; влаштування дитини у клуб (гурток, секцію, додаткове навчання) .

Форма надання соціальної послуги: денна .

Термін надання соціальної послуги: не визначено (за потребою).

Соціальні групи: сім’ї з дітьми, особи, які перебувають у складних життєвих обставинах .

Умови надання соціальної послуги: безоплатно, за планом, складеним у центрі .

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: ---------------------

Правові підстави для надання соціальної послуги: ЗУ «Про соціальні послуги» (від 19.06.2003 р. №966- IV) , ЗУ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (від 21.06.2001 р. №2558- III).

Підстави для відмови: перебування клієнта в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, відмова клієнта від надання соціальних послуг.Назва послуги: СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНА.

Зміст послуги: консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи,збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення профілактичних заходів; надання необхідної інформації, настанов щодо здорового способу життя, профілактики туберкульозу, венеричних захворювань та ВІЛ/СНІДу; сприяння у проходженні членами сімї обов’язкового медичного огляду та, у разі необхідності, забезпечення виконання призначень лікаря; допомога у вирішенні питань, пов’язаних з оздоровленням дітей; сприяння, у разі потреби, у госпіталізації клієнтів до лікувальних установ; придбання ліків для дитини, надання вітамінів дітям; налагодження, у разі необхідності, ефективної співпраці із закладами охорони здоров’я та іншими організаціями соціального спрямування, які надають допомогу ВІЛ-інфікованим дітям .

Форма надання соціальної послуги: денна .

Термін надання соціальної послуги: не визначено (за потребою) .

Соціальні групи: сім’ї (особи), дитина та її сім'я, які перебувають у складних життєвих обставинах .

Умови надання соціальної послуги: безоплатно, за планом, складеним у центрі .

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: ---------------------

Правові підстави для надання соціальної послуги: ЗУ «Про соціальні послуги» (від 19.06.2003 р. №966- IV) , ЗУ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (від 21.06.2001 р. №2558- III).

Підстави для відмови: перебування клієнта в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, відмова клієнта від надання соціальних послуг.Назва послуги: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА.

Зміст послуги: задоволення матеріальних інтересів і потреб сім`ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи грошової допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій; сприяння у залученні додаткових ресурсів для задоволення потреб сім`ї на лікування, оздоровлення; інформування клієнта з питань працевлаштування та сприяння цьому, навчання; сприяння у пошуку житла; придбання засобів для заробітку (наприклад, купівля або оренда швейної машинки, обладнання для теплиці тощо); сприяння в оформленні та своєчасному отриманні батьками державних виплат на утримання дитини; вирішенні проблем житла, працевлаштування прийомних дітей, дітей-вихованців після досягнення ними повноліття чи закінчення навчання; посередництво у наданні гуманітарної допомоги з інших джерел, залучення релігійних організацій до допомоги сім`ї .

Форма надання соціальної послуги: денна .

Термін надання соціальної послуги: не визначено (за потребою). Соціальні групи: сім’ї (особи), дитина та її сім'я, які перебувають у складних життєвих обставинах .

Умови надання соціальної послуги: безоплатно, за планом, складеним у центрі .

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: ---------------------

Правові підстави для надання соціальної послуги: ЗУ «Про соціальні послуги» (від 19.06.2003 р. №966- IV) , ЗУ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (від 21.06.2001 р. №2558- III).

Підстави для відмови: перебування клієнта в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, відмова клієнта від надання соціальних послуг.Назва послуги: ЮРИДИЧНА.

Зміст послуги: надання консультацій з питань чинного законодавств і нормативних актів; представлення і захист прав та законних інтересів сім`ї та дітей, що в них виховуються, в органах державної влади недержавних організаціях; сприяння в оформленні документів, необхідних для розв’язання проблем клієнтів; здійснення правової освіти батьків та дітей, що виховуються в цих сім’ях; співпраця з різними установами та фахівцями для надання фахової юридичної допомоги. Форма надання соціальної послуги: денна .

Термін надання соціальної послуги: не визначено (за потребою).

Соціальні групи: сім’ї (особи), дитина та її сім'я, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги: безоплатно, за планом, складеним у центрі.

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: ---------------------

Правові підстави для надання соціальної послуги: ЗУ «Про соціальні послуги» (від 19.06.2003 р. №966- IV) , ЗУ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (від 21.06.2001 р. №2558- III).

Підстави для відмови: перебування клієнта в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, відмова клієнта від надання соціальних послуг.Назва послуги: ІНФОРМАЦІЙНА.

Зміст послуги: інформування про ресурси громади та допомога у їх використанні на користь дитини (про дитячі навчальні заклади, гуртки, спортивні школи та заняття, про діяльність дитячих, молодіжних громадських організацій, турпоходи, культурні заходи);надання довідкової інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації, надання інформації про послуги, які можна отримати в ЦСССДМ, графіки роботи закладів соціального спрямування,освіти, охорони здоров’я, центрів зайнятості, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування ; розповсюдження буклетів, листівок, пам’яток, плакатів соціального спрямування.

Форма надання соціальної послуги: денна .

Термін надання соціальної послуги: не визначено (за потребою).

Соціальні групи: сім’ї (особи), дитина та її сім'я, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Умови надання соціальної послуги: безоплатно, за планом, складеним у центрі .

Документи, потрібні для отримання соціальної послуги: ---------------------

Правові підстави для надання соціальної послуги: ЗУ «Про соціальні послуги» (від 19.06.2003 р. №966- IV) , ЗУ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (від 21.06.2001 р. №2558- III).

Підстави для відмови: перебування клієнта в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, відмова клієнта від надання соціальних послуг. 

Понеділок, 20.05.2019, 23:23
Вітаю Вас Гість

Форма входу

Пошук

Календар

«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Корисні сайти

 
 
 


Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0